Funkcja liczenia obiektów w kamerach IP AirLive wyposażonych w IVS

AirLive przedstawia nowe kamery z funkcją liczenia obiektów – modele MD-3025-IVS i BU-3026-IVS. System IVS (Intelligent Video Surveillance) i zawarta w nim funkcja liczenia obiektów zapewnia zaawansowaną i dokładną analizę obrazu, która umożliwia liczenie obiektów takich jak samochody, piesi, lub inne dowolnej wielkości obiekty. Po przeliczeniu określonej liczby, kamery wyposażone w IVS są w stanie uruchomić alarm lub powiadomienie i zapisać zebrane dane do bazy danych, w celu późniejszej analizy. Dane z takiej bazy mogą zostać wykorzystane do planowania i usprawniania sprzedaży, np. dzięki analizie ilości klientów przy wejściu do sklepu.

IVS jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań biznesowych i w miejscach publicznych – imprezach masowych, centrach handlowych, sklepach detalicznych, stadionach, parkingach, fabrykach, stacjach kolejowych, autostradach i drogach.

Podstawą działania funkcji liczenia obiektów jest przekraczanie przez liczone obiekty wcześniej ustalonej granicy lub strefy. Strefa nie musi być fizycznym obszarem, jest ona definiowana w ustawieniach kamery.W przypadku liczenia osób, strefą może być korytarz, przedpokój lub drzwi wejściowe. Dla liczenia samochodów, jako strefę ustawić można skrzyżowanie, dowolny punkt wzdłuż autostrady lub brama wjazdowa.

Zastosowania:

  1. Kontrola ilości samochodów wjeżdżających do baru szybkiej obsługi.

  2. Liczenie osób wchodzących do sklepu.

  3. Montaż nad taśmą z bagażami na lotnisku.

  4. Kontrola produktów na linii montażowej w zakładzie produkcyjnym.

  5. Zliczane palet rozładowywanych z ciężarówki lub układanych w magazynie.

Należy pamiętać, że konieczne jest prawidłowe umieszczenie kamery – liczone obiekty powinno być widać w całości.

Więcej informacji na stronie: www.airlivesecurity.com