Rozbudowane oprogramowanie Smart Tracking dla kamery SD-2020

AirLive przedstawia oprogramowanie Smart Tracking dla kamery SD-2020. Oprogramowanie to automatycznie wykryje poruszający się obiekt i będzie go śledzić w obszarze swojego zasięgu. Śledzenie obiektu trwa do momentu zatrzymania się tego obiektu lub zniknięcia go z monitorowanego obszaru.

To inteligentne oprogramowanie pozwala wykryć niespodziewane pojawienie się osoby lub samochodu, co jest szczególne ważne w systemach nadzoru video. Pozwala to na zabezpieczenie obszarów wymagających szczególnej ochrony po godzinach pracy.

W sytuacjach, gdy obszar jest monitorowany bez udziału człowieka, oprogramowanie Smart Tracking nie tylko zmniejsza koszty instalacji systemu nadzoru – potrzeba mniej kamer do monitorowania obszaru – ale też zwiększa efektywność i dostarcza większej ilości informacji, które mogą być później wykorzystane w przypadku śledztwa.


Konfigurowalny kąt nachylenia obiektywu kamery
Zdefiniuj obszar do wykrywania ruchu i śledzenia poruszających się obiektów. Wystarczy kliknąć i przenieść wskaźnik PTZ w oknie widoku do wybranej pozycji. Oprogramowanie pozwala na ustalenie wartości granicznych obszaru, po którym ma poruszać się kamera.

Funkcja Home
Funkcja ta pozwala użytkownikom ustawić główny obszar monitorowania jako położenie wyjściowe dla kamery. Ponadto można ustawić maksymalny czas, w jakim kamera będzie podążała za śledzonym obiektem. Po upłynięciu zdefiniowanego czasu kamera powróci automatycznie do pozycji wyjściowej.

Funkcja Guard Timer
Funkcja ta pozwala na zdefiniowanie maksymalnego czasu śledzenia dla każdego poruszającego się obiektu wykrytego w określonym punkcie monitorowanego obszaru.

Przykłady zastosowań
Oprogramowanie AirLive Smart Tracking jest używane głównie w systemach monitoringu, gdzie poruszające się obiekty takie jak ludzie czy samoloty wymagaja większej uwagi.

Inteligentna funkcja Smart Tracking idealnie nadaje się do miejsc, gdzie ilość poruszających się obiektów jest bardzo mała, np. w szkołach, biurach, fabrykach po godzinach pracy, lub w sklepach, centrach handlowych, korytarzach hotelowyh i parkingach samochodowych w porze nocnej.

 

Video prezentujące działanie oprogramowania:

Click here to view the embedded video.