Tag Archives: biblioteka

Monitoring w bibliotekach z wykorzystaniem kamer fisheye

Biblioteki i księgarnie to miejsca, które wymagają ciągłego monitorowania. Zdarzają się tu często przypadki kradzieże książek, ataki kieszonkowców, włamania, kradzież wyposażenia biblioteki (lub księgarni) itp. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa czytelnikom oraz pracownikom obiektu. Cel ten można osiągnąć poprzez instalację kilku standardowych kamer kopułkowych lub tubowych w newralgicznych miejscach, ale jest to rozwiązanie kosztowne i może nie zapewnić wymaganej skuteczności. Poza tym do kosztu zakupu kamer należy dodać koszt zakupu rejestratora oraz oprogramowania, które jest niezbędne do zarządzania wieloma kamerami. Innym rozwiązaniem, które jest tańsze […]

Continue reading →